Beelen Advocaten, De Keuster Advocaten, Rasschaert Advocaten en Casteleyn Advocaten zijn vier onafhankelijke advocatenkantoren die hun rijke ervaring en pragmatisme hebben verenigd in een netwerk van advocaten, Alinea Advocaten.

“Alinea” verwijst naar een nieuw deel binnen een bestaand geheel. Die betekenis is toepasbaar op ons samenwerkingsverband: we zijn drie bestaande kantoren met een ruime ervaring, die zich elk versterken door een nieuw deel. Door onze samenwerking willen we onze dienstverlening naar cliënten maximaal verbeteren onder het motto: het geheel is meer dan de som van de delen.

Het netwerk opereert vanuit de regio’s Leuven, Antwerpen en Aalst en “bedient” op die manier, toegankelijk en laagdrempelig, geografisch heel Vlaanderen.

De drie kantoren hebben elk een aanzienlijke expertise en terreinkennis uitgebouwd in alle mogelijke types van klassieke en moderne juridische dienstverlening, en dit ten aanzien van vooral publieke cliënten, maar ook private cliënten. Van vertegenwoordiging in rechte, over juridische en strategische advisering, tot organisatieadvies en optimalisaties voor besturen, …

Ons netwerk spitst zich integraal toe op de publieke sector, met het bestuursrecht en administratief recht als kruispunt waar overheden en private cliënten hun belangen geconfronteerd of verzoend zien.

Opmerkelijk is dat het netwerk die sector benadert vanuit een multidisciplinaire invalshoek en zich zo onderscheidt van andere specialisten: onze dienstverlening is niet enkel opgebouwd rond het publiek “recht”, maar rond de publieke “sector”. Ook wanneer overheden geconfronteerd worden met privaat burgerlijk recht, fiscaliteit of vennootschapsrecht, heeft ons netwerk de kennis en de ervaring zelf in huis. Door die vervlechting van ervaring, disciplines en invalshoeken kunnen wij een optimale dienstverlening aanbieden, die gericht is op resultaat. Ons netwerk is dan ook op duurzame wijze gespecialiseerd in de publieke sector …

Het netwerk kan ten aanzien van openbare besturen en andere cliënten een volledige, moderne, juridische dienstverlening aanbieden: van strategisch en conceptueel denken tot definiëren, adviseren, implementeren en verdedigen.